امروز تولد فهی بوده؟ مبارک باشه
مبارکا ‎- p@Ris
ممنونم ‎- فهی90مه
@fahimeh_90: اوح ما نمیدونستیم وگرنه عکسای گربه های خوشگل براتون میفرستادیم :دی // مبارک باشه // با تشکر از صاحب فید :) ‎- آمیرزو