عزیزان این سه تا رو هیچ وقت از یاد نبرده و سرلوحه و فلان قرار دهید :) آلانما - اینانما - اوتانما