فکر کنم یه 14 سالی بود آمپول پنی سیلین نزده بودم به عنوان رکورد باید ثبت میکردم :)
من تاحالا نزدم ‎- shompi
@shompi: واقعا شما با گینس صحبت کنید :) ‎- AmirGT