فکر کنم یه 14 سالی بود آمپول پنی سیلین نزده بودم به عنوان رکورد باید ثبت میکردم :)
من تاحالا نزدم ‎· shompi
@shompi: واقعا شما با گینس صحبت کنید :) ‎· AmirGT