الان این صرافه میگه خدایا من و از دست این کارگردان خلاصم کن :)
کیمیا؟ :) ‎· آمیرزو
@aamirzo آره دیگه :)) ‎· AmirGT
میگن روحانی هم قراره بره سراغش :دی ‎· آمیرزو