الان این صرافه میگه خدایا من و از دست این کارگردان خلاصم کن :)
کیمیا؟ :) ‎- آمیرزو
@aamirzo آره دیگه :)) ‎- AmirGT
میگن روحانی هم قراره بره سراغش :دی ‎- آمیرزو