دوّاغ کسی که زیاد دوغ میزند :) #دیرین_دیرین
جالب بود ک برای حل مشکل رفتن جلوی سوراخ های دیگ سوراخ رو گرفتن اصن خیلی پند خوبی داد :دی ‎· آمیرزو
@aamirzo: آره آره :) ‎· AmirGT