یه شیر کاکائو چیه که به علت بسته بندی ضعیف و در چفت نشده نمیتونیم تکونش بدیم. #میهن