همون نامه خانم ابتکار رو هم نشون داد که سال 82 گفته بود خودرو های الکتریکی آینده ندارند :))