2 هزار و 200 میلیارد ریال میشه 220 میلیارد تومان؟
چقدر شما کمک میکنید. فرفر بود فوری جواب گرفته بودم ‎- AmirGT
بله ‎- lham£
@elii: ممنونم :) ‎- AmirGT
بله همون میشه ‎- Dr.RoHo
@roho: ممنون :) ‎- AmirGT