2 هزار و 200 میلیارد ریال میشه 220 میلیارد تومان؟
چقدر شما کمک میکنید. فرفر بود فوری جواب گرفته بودم ‎· AmirGT
بله ‎· lham£
@elii: ممنونم :) ‎· AmirGT
بله همون میشه ‎· Dr.RoHo
@roho: ممنون :) ‎· AmirGT