چرا من هیچ عکسی رو اسکن نکردم از زمان بچگیام؟ :|
منم ‎- zYa-Bushehr
@zya :| ‎- AmirGT
منم ندارم ‎- farahnaaz
@farahnaaz اقدام کنیم :) ‎- AmirGT
@amirgt: من اصلا عکس ندارم آخه ‎- farahnaaz
منم ندارم ‎- Dr Fo
@forooghm: چرا؟ :| ‎- AmirGT
@farahnaaz: چه بد :( ‎- AmirGT