رفتم رادیولوژی میگه چی خوردی؟ کی خوردی؟ گفتم الان میگه چرا مسواک نزدی؟ :)
همون سونو گرافی منظوره؟ ‎- آمیرزو
@aamirzo نه رادیولوژی ‎- AmirGT
ct? ‎- آمیرزو
عکس رنگی ؟ :دی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash نه سیاه و سفید بود. ‎- AmirGT
@aamirzo: نوشته رادیولوژی شکم و مری ‎- AmirGT