رفتم رادیولوژی میگه چی خوردی؟ کی خوردی؟ گفتم الان میگه چرا مسواک نزدی؟ :)
همون سونو گرافی منظوره؟ ‎· آمیرزو
@aamirzo نه رادیولوژی ‎· AmirGT
ct? ‎· آمیرزو
عکس رنگی ؟ :دی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash نه سیاه و سفید بود. ‎· AmirGT
@aamirzo: نوشته رادیولوژی شکم و مری ‎· AmirGT