تا اینجای کار هر دو تا مشکل هیستریک و عصبی تشخیص داده شده :|
خودت هم همچین نظری داری؟ ‎· آمیرزو