سلام بر رفقای قیدیمی
سلام ‎· zYa-Bushehr
شما را یادم نمیاد چرا؟ ‎· Mim Sin
@mimsin: فدای سرت دادا - خودمم یادم نمیاد ‎· amomohsen
من یادم میاد، یزدی بودی درسته؟ ‎· حســـــــنے
@hssn67: نخیر ‎· amomohsen
عه خودتی؟ خانمت خوبه ؟ خودت خوبی ؟ ساشتی کچل رو صدا کنیم بیاد ‎· Ashmogh