Valla darbe olsa da sıçtık olmasa da, her türlü ayvayı yedik.