حاصل و نتیجه فرفر ازدباج های موثری بود که کماکان یکی از بی سابقه ترین رخدادهای شبکه های مجازی اخیر بودش و امیدوارم اینجا راه اون خدابیامرز ادامه پیدا کنه و دخترهای دم بخت اینجا رو شوخی نگیرین و به سادگی از کنارش رد نشن :-) =-O =:O :-)) >:) :-}
من خودم همه شوهرامو از فرفر دارم:)))) ‎· Selene