کاشفین حجاب بیان تو مکان این قضیه رو علنی اعلام کنن چون میتونن کامنتها رو دیزیبل کنن و خیالشون راحت باشه از بابت سلطنت طلبا:-| :~