برای اولین بار با دسکتاپ می باشم و خب یکی بیاد یک استایل براش بنویسه خدا رو خوش نمیاد مکان همچین خشک و خالی هم نمیشه که استایلی یک رنگ و بویی بالاخره :))
بیا از این استفاده کن فعلن: https://userstyles.org/styles/123109/mokum-tahoma ‎· مرتضی
استایل فرفر اینه : https://userstyles.org/styles/123097/mokom-tahoma-ver-0-002 ‎· Mamad
سوال دارید بیاد گروه موکوم مکان : https://mokum.place/help ‎· Mamad