برای اولین بار با دسکتاپ می باشم و خب یکی بیاد یک استایل براش بنویسه خدا رو خوش نمیاد مکان همچین خشک و خالی هم نمیشه که استایلی یک رنگ و بویی بالاخره :))
بیا از این استفاده کن فعلن: https://userstyles.org/styles/123109/mokum-tahoma ‎- مرتضی
سوال دارید بیاد گروه موکوم مکان : https://mokum.place/help ‎- Mamad