یک گروه هایی هستن در قلب راکتور سازمان بسیج که وقتی یک شبکه مجازی جدید برپا میشه فراخوان میدن که برین تو اونجا ثبت نام کنید و فعالیت کنید و عرصه رو خالی نگذارین و حواستون باشه و نقش پر رنگ خودتو نشون بدین... اینجا دارم حسش میکنم اون گروه ها و فراخوان ها و اینای رو