تو خیابون برزیل یک جا داشتم برای پارک خوشحال بودم نمیدونم نظام دید خوشحالم این کارو یا چی نمیدونم به هر حال همونجا هر روز افسر میفرستن برای جریمه الان نمیدونم باید چه خاکی به سرم کنم روی سرم ماشینو پارک کنم برم یا 4 صبح از خونه خارج شم برای پیدا کردن جای پارک فکر کنم روی سرم بهتر باشه... :( نتیحه گیری اخلاقی: تو این نظام سعی کنید خودتونو ناراحت نشون بدین
ماشین نبر دیگه ونک که به همه جا دم دسته ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات