رفتیم از نت برگ برای رستوران پن تو شیراز ج سه تا کد تخفیف گرفتیم و حالشو بردیم آقا غذاش انصافن خوب بود