تو این ده ماهی که گذشت شرکتمون در آستانه ورشکستگی قرار گرفت و تعدیل شدم و به صورت آزاد و قراردادی و موردی و پروژه ای کار میکنم که فهمیدم چقدر از کار کارمندی بهتره... یک ماشین پراید 141 خریدم که سرم کلاه رفت و ماشین شاسی ش خورده بود که کار به شکایت و اینا کشید که نتیجه ای نداشت فقط تجربه شد همینا #sinceffdied
شاسیش خورده بود یعنی چی? ‎· ابوهدی
ماشینو از سمت گلگیر شاگرد تصادفش در حدی بود که شاسی جا رفته بود البته مهم نیست و چیزی هم نشد داره کار میکنه ماشین چشم نزنم ولی تجربه شد ماشین میخرین حتی از اشنا ببرین نشون بدین به صابکار ‎· Aqfery
صابکار همون صافکاره؟ ‎· @vanik
سابکار درست تره دو نقطه دی ‎· Aqfery