حالا از فردا چی بپوشم؟
شریفی گفته بود دیگه از فردا فقط لخت :)) ‎- Hamid6
اون چندش رو فالو می‌کنی؟ بلاک ‎- فوهاد صا.
من اساسن نیستم تو توئیتر ‎- Hamid6
پس فولو می‌کنی :)) ‎- فوهاد صا.