حالا از فردا چی بپوشم؟
شریفی گفته بود دیگه از فردا فقط لخت :)) ‎· Hamid6
اون چندش رو فالو می‌کنی؟ بلاک ‎· فوهاد صا.
من اساسن نیستم تو توئیتر ‎· Hamid6
پس فولو می‌کنی :)) ‎· فوهاد صا.