تو این ده ماهی که گذشت بالغ بر 120 بار سیگارو ترک کردم یعنی یک روز صبح میگفتم دیگه تموم شد و دو روز بعدش که ریدمال میشد اعصابم میگفتم حالا یک نخ بکشم و دیگه نمیکشم و خلاصه به همین منوال تو ترکینگ هستم
من از وقتی یادمه تو ترک بودی :))) ‎· Vivavida
بیا بریم استادیوم ترکت بدم :)) اشکان هم نیست که هی اه اه کنه :)) ‎· Spidermard
اشکان کجاس؟ گرفتنش؟ ‎· Aqfery