مهمترین اتفاقی که تو این ده ماه پیش اومد سلامتی بود که باعث شد دوباره در خدمتتون بتونیم باشیم که ازش غافلیم و بخاطرش خدا رو شکر :)