برای خنده کیمیا رو ببینید 23 سال بعد پوریا پورسرخ یک تراژدیه... کار همزمان شد با معمای شاه سازنده های کیمیا گریمور کم آوردن