یک موقع بلند نگوزید که ممکنه بهونه دست آمریکا بدیم برای تحریم اسمش هم میگذارن تحریم های گوزگوزکی