مطمئنم اون روزی میاد که مردم تو عکس سلفی لباشونو غنچه نمیکنن مطمنم اون روز خوب میاد