دیروز خانمم یکهو گوشیم رو قائم کرد و گفت دیگه خیلی به اون کوفتی وابسته شدی و سایلنت کرد و امروز بعد از کلی مذاکره و دلهره گوشی رو تونستم تحویل بگیرم خدا رو شکر
:( ‎· Hamid6