باید از مدل برجام در داخل مکان هم استفاده شود

2015-2016 Mokum.place