شورای نگهبان کلاً سی تا اصلاح طلب رو تایید کرد که رند باشه بتونن بنده های خدا یک لیست سی نفره بدن داستان نشه دلخوری بین شون پیش نیاد...