این موش ها انقدر این سیم و کابلهای داخل.ماشینم رو جویدن که تا چند وقت دیگه باید بدمش از نو کابل کشی بشه