برای کمک به ساخت عتبات عالیات میتونید اس ام اس بزنید روزی خودکار یک مبلغی کم میشه میره برای کمک