یکی از آشناهای ما تو رشت تو خونشون دوغ کفیر تولید میکنه خلاصه اینکه میفروشه هم خودشو هم گیاهشو این عکشا هم خودش گرفته خواستین بگین شمارشو بدم تو دایرکت ممنون
IMG_20160120_104616.jpgIMG_20160120_104613.jpg
IMG_20160120_104609.jpg
خلاصه میفروشه هر کسی خواست دایرکت بده من شماره تلگرامش رو بدم بفرسته خود گیاهشم میفروشه ‎· Aqfery
قارچه. شیر می‌ریزی روش یه روز بعد دوغش می‌کنه.. خیلی خاصیت داره ‎· Spidermard
با کیفیت عالی میگن برای هر درد بی درمان دواست ‎· Aqfery
ما هم داشتیم انقدر زیاد شد که به چند نفر می‌دادیم.. رفتیم مسافرت اومدیم خراب شدن ‎· Spidermard
حساسه ‎· Aqfery