اینا که تو پیج های مدلای معروف غیر ایرانی شماره و اسمشونو میذارن میگن بزنگ جیگر منتظرم فازشون چیه؟ این انقلاب به خیلیا نساخت واقعن
·1