آقا ما ماهواره نداریم بعد انقدر گقتید که رفتم همه قسمتهای استیج دانلود کردم دیروز قسمت 4 ش رو می دیدم و تا صبح از اینکه چرا کیوان همونی که شبیه رضا صادقی بود رو حذف کردن از فرط غصه زاری نتونستم بخوابم
اگه ازش پیجی چیزی دارین بهم بدین برم بهش امیدواری بدم :( ‎· Aqfery