آواتار من لود نمیشه چرا ؟‌
اواتار وباس بری توستینگش از یه حا دیگه بزاری =)) ‎· حوسین