من یه دلم اینجاست یه دلم کلن
کلن که الکیه :ی ‎- حوسین
@hosein1: چیش الکیه :| ‎- AraaX