من یه دلم اینجاست یه دلم کلن
کلن که الکیه :ی ‎· حوسین
@hosein1: چیش الکیه :| ‎· AraaX