کنده اینجا کند بدن من خودم وب سرورش رو کانفیگ کنم :|