امیروز رفتم شناسنامه المثنی بگیرم و کارت ملی هم گم کرده بودم اقدام کنم در حین انجام کار گواهینامم رو هم گم کردم به قوه ی الهی الان هیچکس محسوب میشم