بعد چند وقت اومدم ببینم اینجا چه خبره هنوزم خبری هست ؟‌
کسی نیست دیر اومدی :)))) ‎· حوسین