من سختمه بیام رو صفحه هاتون ساب کنم، راه دیگه نیست؟
سختیهاتو دوست دارم :p ‎· حســـــــنے
تو چرا همه ش پرایوتی نکبت :)) ‎· آرزو
غریبه ها راه ندم، تو چرا پابلیکی ملعون؟ :D ‎· حســـــــنے