میام اینجا دیگه توییتر نمیتونم برم، اصلا فضای غریبی شده برام با اینکه ۱۰ ماهه اونجا هستم، انگار همه چی نا آشناست