خب من متوجه شدم که فیوریت رو میشه به فیدهای خودمون بزنیم و یه لیستی از فیدهای دلخوهمون درست کنیم که در دسترس باشن