توییتر پوکید؟
ها ‎- SaeedTheGiraffe ?
اوهوم :)) ‎- Hamed
خوبه پس ما یه جا رو داریم، اسمایلی فخر فروشی :)) ‎- آرزو
نه بابا سالمه. ‎- behnamamoushahi