توییتر پوکید؟
ها ‎· SaeedTheGiraffe ?
اوهوم :)) ‎· Hamed
خوبه پس ما یه جا رو داریم، اسمایلی فخر فروشی :)) ‎· آرزو
نه بابا سالمه. ‎· behnamamoushahi