من اون سایته هم رجیستر کردم، اواتارم نیومد چرا؟
اومد دیگه ‎- behnamamoushahi
اومده که ‎- Ashmogh
سلام آرزو :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
اومد که ‎- بهنام
دروغ نگین :\ ‎- آرزو
خودت نمیبینی؟ :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
آمده بابا :) نکنه لباس تنت است؟ ‎- رباب
من یک داف موبلند با آیفون سفید میبینم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
عه، نشون نمیده واسه خودم. رباب خب معلومه که لباس تنمه =))) ‎- آرزو
ایمیل سایت گراواتار و سایت موکوم که توش رجیستر کردی یکی نیست . باید یکی باشه ‎- Dr.RoHo
آره بابا لباس تنته :) خیلی زیباست. چه فخری، چه جواهراتی :")) ‎- رباب
فدات :))) ‎- آرزو
فدات بک :))) گفتیم داستان پادشاه و اینها کنیم. ‎- رباب