صدای ناهنجاری دارم الان و بر عکس همیشه تو این دو روز انقدر حرف زدم که هم بقیه رو اذیت میکنه، هم خودمو :)))
آرزو برا منم بفرست :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
رضا تا دلت بخواد، علاوه بر سوزوندن لای در هم میذارم، الان له له هست :))) \\ سعید خوشم اومده ازش، هر کی زنگ میزنه و گوشی رو برمیدارم، کلی قربون صدقه م میرن که چی شده؟ :)))) ‎- آرزو
بذار یکم بهتر شه بعدا، الان در حد پچ پچ هست :)) ‎- آرزو
جدی میگم :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
اکی، میفرستم :)) ‎- آرزو
ممنون :))) یاد عهد وایبر میافتم :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
حالا یه چند روز زبون به دندون بگیر ملت نفس بکشن از دستت ‎- Guffik
به قرعان اگه بذارم، اینجا نیام مجبور میشم بیام دایرکت اخبار زرد بهت بدم ‎- آرزو