من تازه کامنت دادن رو ترک کرده بودم، حالا باز عادت کردم توییتر زیر همه ی توییت ها میخوام منشن بدم، لحظه ی آخر به خودم میام که بی خیال، الان میخورنت :))
بریز دور توییترو:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
نه بابا دوسش دارم، بالاخره پناه روزای بی فرفریمون بوده، ده ماه باهاش زندگی کردیم، آدم نباس بی چشم و رو باشه :))) ‎· آرزو
تويتتريا گياهخوارن هر هر هر ‎· Farshad
من دوماه هم باش زندگی نکردم :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
ما که ویکی بودیم توئیتر اصلا بهم نچسبید:دی ‎· Aliusha
فرشاد همون هر هر هر :)))) ‎· آرزو
سعید کم اومدی خب، وگرنه خوبه توییتر هم ‎· آرزو
عه، چطوری تو دختر :** من گفتم حتما همه تون رفتین، نمیدونستم تو ویکی هم کسی هست :)) ‎· آرزو
خوبم مرسی:* تو ویکی یه چند تا دونه ای بودیم عین جزیره دورافتاده دور همی آتیش روشن کرده بودیم:دی ‎· Aliusha