من تازه کامنت دادن رو ترک کرده بودم، حالا باز عادت کردم توییتر زیر همه ی توییت ها میخوام منشن بدم، لحظه ی آخر به خودم میام که بی خیال، الان میخورنت :))
بریز دور توییترو:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
نه بابا دوسش دارم، بالاخره پناه روزای بی فرفریمون بوده، ده ماه باهاش زندگی کردیم، آدم نباس بی چشم و رو باشه :))) ‎- آرزو
تويتتريا گياهخوارن هر هر هر ‎- Farshad
من دوماه هم باش زندگی نکردم :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
ما که ویکی بودیم توئیتر اصلا بهم نچسبید:دی ‎- Aliusha
فرشاد همون هر هر هر :)))) ‎- آرزو
سعید کم اومدی خب، وگرنه خوبه توییتر هم ‎- آرزو
عه، چطوری تو دختر :** من گفتم حتما همه تون رفتین، نمیدونستم تو ویکی هم کسی هست :)) ‎- آرزو
خوبم مرسی:* تو ویکی یه چند تا دونه ای بودیم عین جزیره دورافتاده دور همی آتیش روشن کرده بودیم:دی ‎- Aliusha