بله، ما عقده ی فرندفید داریم :)) فیوایکون رو هم عوض کردم و روی بوکمارکم مکان رو کلا تبدیل به فرندفید کردم :))
Screen_Shot_2016-01-18_at_01.38.56.png
دیگه مسئولین سایت با تیپا میندازنمون بیرون ‎- آرزو
شخم برای تست سورت ‎- آرزو
من هنوز حوصله نکردم بشینم به استایل و اینا وربرم :)) ‎- بـــ↑لا-پـــ↓یین
عالی :)) ‎- Mamad
من هی میگم نمیام، بعد هر روز یه چیزیشو دستکاری میکنم :)) ایکون خودش اون بالا جلب توجه نمیکرد و یادم میرفت، از عصری که اینو گذاشتم اول میام همینجا :)) ‎- آرزو
نومیا اینو ببین ^___^ ‎- آرزو
ععع منم میخوام آیکونشو عوض کنممم ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
باشه، عوض کن ‎- آرزو
بلد نیستم ک :)))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
:))) اگه کروم هستی با این عوض میشه، https://chrome.google.com/webstore/detail/favicon-changer/ija... ‎- آرزو
هوووورااااااا ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™