تست ان اس اف دابلیو
blossom-book-books-girl-hand-Favim.com-138747.jpg
خاکستری میشه ‎- آرزو
یس ‎- mostafa
الان تیکش رو برداشتم، هم عکس خودم رو میبینم، هم عکس تو رو ‎- آرزو
دان. لازم به ذکره منِ بیننده فید هم باید تیک‌ش رو تو تنظیمات پروفایلم زده باشم ‎- پَــرسان
هر دو طرف هم باید تیک بزنن، یعنی اونی که نمی خواد ببینه خودش هم علاوه بر فید گذار باید تیک بزنه ‎- آرزو
بله بله پرسان، الن تیک رو برداشتم هم فیدخودم دیده شد هم فید گیلداد ‎- آرزو
خاکستری شد ‎- مـِـهدی❆