من به اینجا چه عادت کردم باز، پولاتو بیارین ببینم چقده؟ اینجارو بخریم
کجا بریم ۱۵۰ تا کامنت زیر یه فید بذاریم؟ :\ ‎- آرزو
مگه می خوان بفروشن؟ ‎- بـــ↑لا-پـــ↓یین
امروز نفر اول فرفر بودی آرزو :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
آره رضا، سرگرم بودم :))) ‎- آرزو
بالا میگن اسپانسر نباشه تعطیل میشه دیگه، میگم خودمون بخریم حداقل :)) ‎- آرزو
@saeedgreen: سعید این همه ادم تو فرفر نبود والا :)) ‎- آرزو