با اپرا مینی کامنت نمیشه گذاشت که
ارش به بهرام هم بگو. من ارتباطم با تویبتر قطع شد ‎- آرزو
اینجا داره به داغونیتش افزوده میشه :| ‎- sousan
نع ! :| ‎- Mamad